Søg
Close this search box.

TEKNOLOGISK: DANSK GLAS SKAL SATSE PÅ NICHER

Teknologisk Institut har udvidet sine kompetencer indenfor glas og vinduer. Det er sket med åbningen af et nyt viden- og testcenter 

Af Poul Sabroe

Teknologisk i Århus sparer ikke på kræfterne, når det gælder udforskningen af glas og vinduer. Det har udmøntet sig i et nyt ‘Center for Glas og Vinduer’ (CGV), der blev officielt åbnet i slutningen af det forgangne år.

– Det er vigtigt for os at arbejde med opgaver, orienteret mod praksis og byggeriets hverdag, men vi tager også selv initiativ til udviklingen af nye produkter eller produktkombinationer til byggeriet, siger lederen i Center for Glas og Vinduer, civilingeniør Allan K. Poulsen. Centrets primære styrke ligger i det veludstyrede byggelaboratorium med testfaciliteter, der kan rette sig mod en række kerneopgaver. Lige nu er en af dem en nysgerrighed overfor laminerede og hærdede glasløsninger af den type, der hyppigt anvendes i byggeindustriens løsninger til værn og balustre på altaner, svalegange, balkoner og terrasser.

Målet er at det nye center skal facilitere både proces – og produktudvikling i byggeriet, ligesom CGV vil kunne spille rollen som brobygger mellem det akademiske forskermiljø med fx Aalborg Universitet, DTU og Arkitektskolerne i København og Århus på den ene side og den udførende del af byggeriet på den anden i skikkelse af entreprenører og producenter.  

CGV er opdelt i to uafhængige sektioner: En test – og konsulentvirksomhed, der afsætter sine ydelser til danske og udenlandske virksomheder og udvikler nye løsninger sammen med virksomhederne samt en akkrediteringsvirksomhed, der som ‘institut’ løfter en optimal autoritet og udfører akkrediterede tests af produkter i henhold til CEN-standarderne og certificerer virksomheder der eksempelvis producerer ruder og vinduer.

Grafen viser omsætningen på det europæiske marked for bygningsglas (flatglass) som forventet frem mod 2023. Kilde: Global Market Insights.  

– At der er behov for disse tilbud, mener vi er dokumenteret af aktuelle data fra Danmarks Statistik, understreger Allan K. Poulsen: Byggeriets anvendelse af glas er på europæisk plan markant stigende, men omsætningen af glasløsninger produceret af danske virksomheder er lige så markant ikke bare stagnerende, men faldende. Tallene kommer fra virksomheder herhjemme, der for en stor dels vedkommende er medlemmer af GLASINDUSTRIEN.

– Virksomhederne bør overveje, om det nu er tiden at søge mod nicheproduktioner, hvor man kan dygtiggøre sig i både dybde og bredde og dermed udmærke sig i en international konkurrence.

Grafen viser omsætningen i den danske industri for glasforarbejdning 2009-2016. Kilde: Danmarks Statistik.

Blandt den type nicheområder nævner Allan K. Poulsen lamineret glas og forædlet funktionsglas, men også videnbaserede nicher indenfor styring af indeklima og energibalance gennem ny indsigt, beregningsprogrammer og add-ons som persienner, screens, film og print.

CGV bifalder et europæisk samarbejde mellem videncentre indenfor glas og facader, men minder også om de store forskelle, som kan ses mellem Europas regioner og krav til produkternes ydeevne.

Best-practice i Danmark er ikke nødvendigvis den samme i fx Sydeuropa, konstaterer centerleder Allan K. Poulsen. 

 Center for Glas og Vinduer, Teknologisk i Århus, råder over et større afprøvningslaboratorium og er samtidig akkrediteringsvirksomhed.