Søg
Close this search box.

SYDDANSK UNIVERSITET PÅ VEJ MED MASTERSTUDIER I GLAS

Glas bliver et centralt emne på efterårets introduktionskurser til en kommende femårig uddannelse på master-niveau i projektering og udførelse af den højteknologiske facade

Af Poul Sabroe

I takt med bygningsfacadernes stigende kompleksitet er det blevet åbenlyst, at Danmark har manglet en specialistuddannelse i udviklingen af de ofte højteknologiske, dynamiske klimaskærme.  

Det er Syddansk Universitet, SDU, i Odense nu klar til at råde bod på.

– Vi er ved at gøre klar til en uddannelse i projektering af bygningsfacader på masterniveau; den femårige uddannelse lægger vægt på structural engineering, komplekse geometrier, simuleringsværktøjer, digital produktion (som 3D printere) og ikke mindst på levetid og den urbane holdbarhed, oplyser arkitekt og adjunkt på Institut for Teknologi og Innovation, Nebojsa Jakica.  Det er professor ph.D. på SDU, civilingeniør Mikkel Kragh, der har fostret idegrundlaget til de kommende masterstudier på SDU. Nu kører de to parløb i opstarten.

Om adaptive facader, der er et af Mikkel Kraghs specialer, siger Nebojsa Jakica, at de vil blive et fokuseret emne på den kommende master og, at facadens indflydelse i bygningens totale tilrettelægning vil blive et omdrejningspunkt.

-Formålet er bl.a. at få facaderådgivningen ind så tidligt i designprocessen som overhovedet muligt, understreger Nebojsa Jakica, som også mener, at man dermed vil løse mange af de kendte udfordringer med overophedning, ineffektiv ventilation og fravær af brugerindflydelse på facadens regulering.  

– Aktuelle udfordringer med overophedning og ineffektiv ventilation, blænding m.m. skyldes ofte manglende forberedelse og en designindsats, som er kommet for sent,  understreger Nebojsa Jakica. Han sammenkobler undladelserne med den hastigt voksende byggeindustri og skimter her konturerne af et stort og uopdyrket marked for den nye uddannelse.

En supplerende og vigtig pointe i SDU initiativet handler om et emne, som også er en hjertesag for Glasindustrien: Et udvidet og intensiveret samarbejde med industrien.

– Hensigten er at indkalde repræsentanter fra både facadeindustrien og blandt de virksomheder, som forarbejder glas og fremstiller ruder, lyder invitationen fra Syddansk Universitet. Sammen kan den konstellation i et fælles sprog parre forskning og udvikling med produktionens vilkår i en proces til gensidig inspiration, fremhæver Nebojsa Jakica.  

Det er også i den dialog, brancheforeninger som Glasindustrien kan bidrage: – Vi har generationers erfaring med og viden om glas klar til brug, og vi investerer gerne i et initiativ som det, der her præsenteres af SDU, lyder løftet fra Glasindustriens formand, Michael Stappert, markedschef i Glassolutions Saint-Gobain A/S

Glassolutions Saint-Gobain A/S

-Vi er netop nu selv stærkt optaget af at sikre uddannelse og viden i og om glas og facader, fordi udviklingen har taget voldsomt fart og byggeriets produktionsniveau, uddyber Michael Stappert. I sådan en tid er det ekstra vigtigt, at overførslen af både ny viden og erfaringer sker så uhindret som muligt. Det medvirker vi gerne til, bekræfter Glasindustriens formand.      

Nebojsa Jakica, der selv er uddannet i Milano, understreger, at det internationale perspektiv på facadens udvikling og teknologi er en selvfølgelighed.

– Det er vores hensigt at inddrage European Facade Network, EFN, fra hvilket vi kan hente ikke bare ny viden og inspiration, men i høj grad også spidskompetence til undervisningen, argumenterer Nebojsa Jakica. 

Syddansk Universitet oplyser, at rekrutteringen af studerende til såvel introduktionsforløb i vinteren 2019-20 som til masterstudiet kan ske både blandt universitetets egne studerende som ude i markedet. Her udgøres målgrupperne af de projekterende og af professionelle i glasrelaterede brancher. 

– De første semestre kan man følge kurset ved at møde op en enkelt dag om ugen eller i weekends; på masterstudiet forventes man at skulle være indskrevet til fuldtidsstudier, oplyser universitetet.