Søg
Close this search box.

FORSKERE OM JERNFATTIGT GLAS: IKKE ET KRAV, MEN EN ANBEFALING

Energiruder med tre lag glas bør suppleres med alternativer, som optimerer bygningernes dagslys. Det konkluderer forskere, som efterlyser erfaringsudveksling i en eller flere arbejdsgrupper  

Af Poul Sabroe

Der er drama i en buldrende overskrift, som den, vi så i ugens løb: Ruder med to lag jernfattigt glas er sundere og bedre for indeklimaet end de energicoatede ruder med tre lag, som ellers er førstevalget i tusindvis af dagens bæredygtige byggerier!

Det bliver den bare ikke mere rigtig af.

– Det er uheldigt, at resultaterne af vores rapport er blevet fremstillet så sort-hvide, beklager arkitekt og ph.D. Carlo Volf i en samtale med Glasindustrien.

Carlo Volf er sammen med seniorforsker Kjeld Johnsen fra Statens Byggeforskningsinstitut forfatter til rapporten om ’dagslyskvalitet som sundhedsmæssig driver’, der har udløst den aktuelle diskussion. Rapporten udmærker sig ved, at den 1:1 spejler resultaterne af 2-lags jernfattigt glas overfor 3-lags energiglas i fuldstændigt identiske ejendomme på samme adresse og med samme geografiske orientering i forhold til verdenshjørner og dagslys.

I rapportens konklusion læses, at forskerne ’ud fra en samlet sundhedsmæssig og energimæssig vurdering vil anbefale 2-lags jernfattigt glas fremfor 3-lags energiglas i alle renoveringer af byggerier fra før 1985’.

– Når vi anbefaler jernfattigt glas i ruder med to lag, betyder det ikke, at den altid skal vælges frem for 3-lags ruder, men at ruder med jernfattigt glas bør tages med i overvejelserne, når projektet udformes, modererer Carl Volf.

Anbefalingen kommer bl.a., fordi forskerne synes, byggeriets rådgivere er for hurtige på aftrækkeren, når der vælges ruder: – Det er uheldigt, hvis der går automatik i proceduren og 3-lags ruder foreskrives, fordi det er sikrest og nemmest, men uden at se på, om det valg reducerer kvaliteten i indeklimaet, kommenterer Carlo Volf.

Ufiltreret dagslys

– 2-lags jernfattigt glas i ruder bringes sjældent i spil, selv om det burde være almen viden, at en maksimal tilførsel af ufiltreret dagslys giver mest UVB-stråling og dermed de vigtige D-vitaminer, påpeger Carlo Volf.

I Glasindustrien er formanden for teknikudvalget, diplomingeniør Carl Axel Lorentzen, Glasfakta, ikke uenig i, at 2-lags jernfattigt glas kan være en ’en god idé’ til ejendomme med relativt små vinduesarealer – som tilfældet var i den sag, som rapporten omhandler.

– Men at anbefale det for alle bygninger opført før 1985 er helt forkert, advarer Carl Axel Lorentzen. Jernfattigt glas slipper mere solenergi ind, og risikoen for overophedning stiger dermed markant. Særligt med store vinduesarealer mod syd og vest vil man få et uudholdeligt termisk indeklima, der vil få svært ved at overholde Bygningsreglementets krav til energiramme og termisk indeklima, påpeger udvalgsformanden.

Glasindustrien indvender også, at det er betænkeligt at konkludere generelle tiltag ud fra et sammenlignende studie på to ejendomme. Rapporten undlader at tage stilling til den forskellige beboersammensætning i ejendommene: 

I den ene bor ældre og pensionerede, som opholder sig meget i boligen; i den anden aktive yngre familier med udarbejde.

– Alene den forskel kan forklare store dele af rapportens konklusioner, mener Carl Axel Lorentzen.

– Og det er vi enige i, svarer Carlo Volf, men kalder det samtidig ’overraskende’, at de to rudetyper i renoveringssagen kun udviste ubetydelige forskelle i energiforbruget til opvarmning.

– Dermed skydes det argument ned, at 3-lags ruder vælges for at spare på energien. Det gælder ikke til renovering, fordi en stor del af energireduktionen skyldes den forøgede tæthed, vurderer Carlo Volf.

– Men omvendt, siger Glasindustrien, så legitimerer det heller ikke et fravalg af 3-lags energiruder. Det er alene et signal om, at de udførende er blevet bedre til at montere vinduer uden linjetab og kuldebroer.

Det rigtige valg                                                                                                                                           

Ingeniør Lars Gert Jørgensen, ingeniørfirmaet Ole G. Jørgensen A/S, der har årelang erfaring med at projektere bygningsglas og ruder, peger på, at 2-lags ruder under visse omstændigheder kan være det rigtige valg.

– Det handler om fokus på komfort og indeklima og på den ekstra funktionalitet i oplukkelige vinduer og døre med 2-lags ruder, fordi de vejer mindre, siger Lars G. Jørgensen. Han tilføjer, at især ruder i små formater ofte med fordel kan projekteres med kun to lags glas.                                                                                                                                                             

– Generelt er vi i Glasindustrien åbne for brugen af både 2 – og 3-lags ruder, fordi det handler om det bedste glas – og rudevalg til enhver situation, mener Lars G. Jørgensen.

Aula Medica i Stockholm, projekteret af Wingårdh Arkitektkontor.

Glasindustriens formand, markedschef i Glassolutions Saint-Gobain A/S, Michael Stappert bakker op om det synspunkt:

– Glasindustrien bifalder undersøgelser som denne. Vi er selv meget optaget af kvaliteten af bygningernes indeklima og nærer et oprigtigt ønske om at engagere os i debatten. Glasindustrien anbefaler et bygningsdesign ’indefra’ og efter bygningens primære anvendelse med brugerne i centrum, afstemt med myndighedskravene til isolering, dagslys, ventilation og lydforhold, uddyber Michael Stappert.

– Med udgangspunkt i de tekniske værdier er en 3-lags rude ganske vist teknisk set bedre end alternativet med to lag. Men dermed er ikke sagt, at en 3-lags energirude altid er det rigtige valg.

Hovedsynspunktet kan vi ikke være uenige i: At vi i fællesskab bør arbejde for et optimeret indeklima, fastslår Glasindustriens formand.

I lyset af den intensive debat har Carlo Volf et forslag:

– Emnet er så vigtigt for vore bygninger og deres indeklima, at vi bør samles i et panel eller en arbejdsgruppe med repræsentation fra både myndigheder, rådgivere og glasbrancher for at dele erfaringer og udvikle de optimale løsninger i forhold til både bæredygtighed og det sunde indeklima!

Michael Stappert: – Fuldstændig enig! Vi glæder os til den konstruktive dialog.

Glasløsninger i Forbury Place I London af Aukett Swanke Architects.