Søg
Close this search box.

SUNDT GLAS, STILLE GLAS OG GLAS TIL AT GÅ PÅ

Fagbladet GLAS nr. 4 skriver om den store temadag om glas og facader og om glas i bærende konstruktioner: Husk sikkerheden, når glasgulv og – trappe projekteres!

GLAS, fagbladet for glas og byggeri med glas, har afsluttet året 2017 med sin fjerde udgivelse, der både adresserer glasset som materiale og de processer, der knytter sig til det.

Udfordrende renoveringer af Dragør kirke og Haderslev Ridehus er centrale emner, mens især efterårets store temadag om glas og facader tages under grundig behandling.

– Glasset vil blive mål på sin resiliens, sagde professor, Ph.D. og cikvilingeniør Mikkel Kragh, Syddansk Universitetscenter.

— Resiliens dækker over et anderledes perspektiv, der har værdiskabelse som et primært mål. Værdi opstår, når vi bygger i høj kvalitet, i respekt for det sunde indeklima; når vi har drift og levetid for øje i lige så høj grad som anlægsomkostningen, sagde Mikkel Kragh.

Den kvalitet er også i centrum i andre temaer i glas, fx om overfladebehandling af glas, hvor skribenten, glarmester Mikkel L. Thomsen, spejler den stigende efterspørgsel på farvet glas og rapporterer om en ny teknologi, som behandler glassets overflade med op til 15.000 forskellige farver.

Glas er sunde vitaminer og fuldkost kunne man forstå af et indlæg af lysforskeren, arkitekten Carlo Volf, der lagde vægt på at udvikle 3-lags ruder med farveneutralt glas for at eliminere konflikten mellem optimale energidata og det sunde, ufiltrerede dagslys.

Glas til mange formål involverer glas som støjskærm, noterede seniorforsker ved SBI Birgit Rasmussen på Facadedagen 2017, og i byggeriets indretning betyder det glas til skillevægge og i en ny og voksende trend glas til trapper og gulve.

 Trappe og repos af Glascom. Kan ses i GLAS 4-2017. Foto: Glascom.

Til at gå på

At glas til netop de formål er inde i en markant stigning kan læses ud af GLAS 4-2017, hvor en fin buket af projekter med ‘glas til at gå på’ præsenteres.

Det drejer sig især om en opsigtsvækkende konstruktion fra New York af Eckersley O’Callahan Arkitekter: Apple Computers trappe over to etager og om et glasgulv med trappe fra Glascom til en privat bygherre.

Glarmestre Snoer & Sønner har også leveret og installeret et glasgulv i en privatbolig. Det samme har Glaseksperten med en 17-trins glastrappe mellem to etager i en villa; og Deko A/S står bag en fin gulvløsning med diffust dagslys, der sendes igennem et translucent gulvafsnit.

Fælles for projekterne er, at de illustrerer en betydelig popularitet med tilhørende efterspørgsel fra såvel private kunder som virksomheder: Der er rift om den lethed, transparens og det elegante udtryk, byggeroet kan opnå med glas.

Men projekterne peger også på, at GLASINDUSTRIENS producenter af denne type glasløsninger skal have fjernlyset på, hvis de ønsker at følge med i, hvordan produkterne anvendes efter, at de har forladt produktionen.

 Glasgulv af Glarmestre Snoer & Sønner i privat villa. Foto: Glarmestre Snoer.

Sikkerhed først

Her indgår de i sammenhænge, som kun bygherren og hans rådgivere har et dybere kendskab til. Og her kan der være god grund til skærpet i opmærksomhed, også selv om den leverandør, der har produceret de enkelte komponenter ikke har ansvar for deres endelige placering og anvendelse.

Det kan være fristende at give afkald på sikkerhedsmæssigt tilbehør, der måske reducerer transparens og elegance. Der er derfor grund til at understrege, at enhver løsning i glas er underlagt de samme sikkerhedsmæssige regelsæt som alle andre materialer. Lovgivningen stiller krav om fx værn i en minimums-højde og bærende konstruktioner af særlige dimensioner.

Det har GLASINDUSTRIEN en publikation om, som aktuelt er under opdatering til en 2018-udgave: Glasværn 2008, ligesom vejledningen om Lamineret Glas kan være til nytte, når glas skal anvendes til bærende konstruktioner – med tilhørende sikkerhed.

I GLAS 4-2017 gennemgår formanden for teknisk udvalg i GLASINDUSTRIEN, Carl Axel Lorentzen, lovgrundlaget for bærende konstruktioner af glas. Anvisninger vedr. værn kan søges i GLASINDUSTRIENS publikation eller i Bygningsreglementet, der 1. januar udkommer i sin 2018 version.    

——————————

Præcisering: Vi beklager

Som det vil fremgå af ovenstående om beskrivelser af glas i byggeriet, er både projektering og produktion i forbindelse med glas afhængig af, at de lovgivne specifikationer kommunikeres og følges. At det ikke altid er tilfældet, fremgik i den fjerde udgave af GLAS i 2017, der viste en glastrappe på forsiden. At trappen indfrier kravet om transparens, som mange bygherrer stiller til det moderne byggeri, er uomtvisteligt. Men som trappen er afbildet i GLAS, fremstår den ikke med den sikkerhed, som kræves ifølge BR15: Den mangler et godkendt værn i min. højde 800 mm. Det burde vi have gjort opmærksom på i forbindelse med præsentationen. At det ikke skete, beklager vi.    

Redaktionen

Apple Computers  ‘Cube’ i New York er blevet opdateret med endnu større glasformater, så kun 15 moduler nu udgør hele facadeskærmen.