Søg
Close this search box.

GLASINDUSTRIEN IND I ARBEJDET FOR NYT ENERGIMÆRKE

Om en uge begynder en dialoggruppe under energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt at formulere grundlaget for et nyt energimærke. GLASINDUSTRIEN er med

Af Poul Sabroe 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har siden efteråret 2017 været fortaler for en revision af den danske energimærkningsordning for bygninger: – Jeg meget skuffet over, at bygningsejerne ikke har et energimærke med en tilstrækkelig troværdighed. Der er en række yderligere udfordringer ved energimærket, som betyder, at der er behov for at gentænke mærket helt, lyder det nu fra Lars Chr. Lilleholt.

Udtalelsen kommer forud for opstarten af det store revisionsarbejde, der kommer til at foregå i et samarbejde med en række interesseorganisationer indenfor såvel energiforsyning som byggeriets brancheforeninger. GLASINDUSTRIEN deltager med sin kompetence indenfor bygningers klimaskærm.

Teknisk udvalgsformand I GLASINDUSTRIEN, diplomingeniør Carl Axel Lorentzen, Glasfakta:  – Rudens energimæssige ydeevne er jo en god indikation for U-værdien på hele vinduet, så viden om glassets bidrag kan være et nyttigt indspark i samarbejdet om et nyt energimærke.  Der kan også være grund til at inddrage GLASINDUSTRIENS vejledning om Mærkning af Glas, som kan bidrage som en rettesnor i valget af det korrekte glas til den individuelle opgave. Vi har også det forslag, at Energistyrelsens Håndbog for Energikonsulenter kan trænge til et eftersyn i lyset af bestræbelserne for et nyt og troværdigt energimærke, siger Carl Axel Lorentzen.

I forbindelse med processen for en ‘hel gentænkning’ af energimærket for bygninger siger Lars Chr. Lilleholt, at det er vigtigt for ministeren at inddrage alle aktører omkring energimærket, som ligger inde med viden og kompetencer på området.

Med det som afsæt har GLASINDUSTRIEN meget at tilbyde med et velspækket bibliotek, der dækker alle aspekter af glasanvendelse til bygninger – inde såvel som ude.

Anvisning om 3-lags ruder

– Netop nu er vi i dialog med Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen om BR18, som trådte i kraft 1. januar, påpeger GLASINDUSTRIENS formand, Michael Stappert. Til Bygningsreglementet bidrager vi med viden om glas i forhold til både klimatiske og energimæssige bygningspåvirkninger, som i dag mere end nogen sinde er afhængige af glas. Det er sket i takt med, at producenterne af glas og ruder har efterkommet markedets krav om en klimaskærm, der både er optimalt transparent og yder klimabeskyttelse på linje med fx murværk og isoleringsmaterialer – eller bedre, uddyber Michael Stappert.

– GLASINDUSTRIEN har også spillet en central rolle i arbejdet med at opdatere SBi-anvisning 215 om Glas i Klimaskærmen, så anvisningen nu også omfatter beregning af de 3-lags ruder, som efterhånden er standard i byggeriet, tilføjer Carl Axel Lorentzen.

3-lags glasløsninger kan være helt centrale rudekompositioner i realiseringen af standarder i det kommende energimærke. Derfor bør indspark fra kilder indenfor glaskompetencen herhjemme også være kærkomne. Her kan VLAK-regeringens opsplitning af ministeriernes ressortområder imidlertid blive en udfordring, forudser GLASINDUSTRIEN.  

Lars Chr. Lilleholt: – Mens jeg har forståelse for tanken om at øge informationsniveauet for boligejere og – købere, vil jeg henvise til, at bygningsområdet generelt henhører under transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. Jeg er dog åben for at drøfte alle emner til forbedring af energimærkning af bygninger, så længe de ligger indenfor min ressort.

I dialog med ministeren sonderer GLASINDUSTRIEN derfor nu de samarbejdsmodeller, der kan virkeliggøre det optimale system til energimærkning af bygninger.

Publikation om Energimærkning af Store Bygninger. Nu revideres mærkningen.