Søg
Close this search box.

SKALSIKRING MOD TERROR BRAND OG INDBRUD

Interessen er markant stigende for løsninger, der kan sikre bygninger mod pludselige og ødelæggende begivenheder. Samtidig er der kommet nye krav om EU-certificering

Af Poul Sabroe

Efterspørgslen på facadekomponenter og – systemer, der yder ekstra og optimal sikring mod hærværk, indbrud, sabotage og brand oplever stigende efterspørgsel over hele verden. Og Europa fører an.

Det konstaterer bl.a. Schüco International KG.

Baggrunden er tilstande på markedet og i det internationale samfund, som i flere årtier har været kendetegnet af politisk terror, civil uro, krigstrusler og stigende kriminalitet. 

Den udvikling var allerede i 2016 blevet så markant, at den fik Schüco International KG til at udgive en samlet oversigt over byggesystemer med særligt sigte på sikring. Det skete i samarbejde med schweiziske Jansen Building Systems AG.

Kataloget ‘Sikkerhed: Brand -, indbruds -, skud – og sprænghæmmende systemer’ er siden blevet genoptrykt flere gange, ligesom den nuværende udgave af printversionen på ny er ‘udsolgt’.

Informationen kan stadig tilgås digitalt i en PDF-version. Det kan ske her (nordiskemedier.dk).

Interessen har en sammensat baggrund. Mens fokus på indbrudssikring har været konstant, er særligt interessen for brand – og eksplosionssikring intensiveret, udløst af politiske forhold og af nye krav til produktkontrol af tredjepart.

Den europæiske produktstandard for branddøre EN 16034 er trådt i kraft i 2016 med den betydning, at branddøre skal CE-mærkes som andre byggevarer og, at CE-mærkning er obligatorisk i hele EU. Elementerne skal certificeres efter EN16034, og ifølge de nye krav skal certificeringen ske i samarbejde med et notificeret og uafhængigt produktcertificeringsorgan.

Det har stor betydning for producenter af facadeelementer og for rådgiverne, som udarbejder specifikationerne.

                                                                                                                                            Foto: Svane Glas.

Assistance

Et udvalg af konsulenter tilbyder assistance med klargøring til certificering. Samarbejdet vil typisk omfatte prøvninger, kvalitetsstyringssystem, dokumentation af egenkontrol og udarbejdelse af en Ydeevnedeklaration, også kaldet DOP (Document of Performance).

Støtte kan også hentes i fx Schücos nye oversigt, der på forsiden illustrerer pointen med en skarpladt revolver, en afsikret håndgranat og tyveknægtens brækjern: Her skal passes på værdierne. Samarbejdet med Jansen AG betyder samtidig, at den førende producent af facadeprofiler kan folde informationen ud til at omfatte systemer, der er baseret på både stål (Jansen) og aluminium (Schüco).

Systemløsningerne sigter på at imødekomme tidens strenge krav uden at gå på kompromis med bygningens design, hedder det i introduktionen, som derefter har det formål at gennemgå produktløsninger med fokus på sikkerhed og sikring.

– Produkterne er testede, så de opfylder de europæiske standarder, fremhæves det.

Regler skærpes

Den danske konsulentvirksomhed DBI påpeger, at europæisk prøvning ikke er identisk med nationale betingelser. Forskellene omfatter prøvning fra begge sider, skrappere krav til dokumentation og verifikation og højere krav til temperaturmåling.

GLASINDUSTRIEN har udarbejdet sin egen publikation om sikringsglas; den findes i to udgaver med adresse til henholdsvis erhvervsbygninger og privat boligindretning. Det er vigtigt også at konsultere rådgivningen her, når der vælges facade: Glasvalget skal følge det niveau, der lægges i alu – og stålprofilerne.

Se publikationen om sikringsglas til erhvervs – og institutionsbygninger her.

Se publikationen om sikringsglas til privatboliger her.

Sikkerhedsglas adresserer GLASINDUSTRIEN i en særskilt publikation, der netop nu afventer opdateringen af den eksisterende vejledning om sikkerhedsglas i bygninger, DS/INF 119, som er i arbejde i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Når den nye vejledning foreligger vil GLASINDUSTRIEN udsende sig egen vejledning ‘Glassikre miljøer – Boligen’.