Søg
Close this search box.

OPTIMISTISK ÅRSMØDE SPEJLEDE FREMDRIFT OG VÆKST

Det er resultater og grundighed, der præger præstationerne i Glasindustrien, som samlede over halvdelen af branchen til et skelsættende fællesmøde i Aarhus

Af Poul Sabroe 

Glasindustriens årsmøde 10. maj 2019 spejlede en forening i fremdrift. I lyset af foreningens aktivitetsniveau synes rygterne om tilbagegang for det ellers så engagerede forenings-Danmark derfor stærkt overdrevne. Glasindustriens ledelse oplevede således, at medlemmerne i den faglige organisation er mere engagerede og interesserede end nogensinde.

Til gengæld viste årsmødets generalforsamling også, at Glasindustriens økonomi er under pres. Det kommer i en forening af begrænset størrelse og uden mulighed for andet end en langsom, omend sikker vækst. Kontingentindtægter alene rækker derfor ikke, uanset, om satserne for første gang i årtier står til en mindre forhøjelse i 2020. Nye indtægtskilder skal derfor findes i form af overskud fra temadage og betaling for anvendelse af de mest værdifulde og omkostningstunge blandt Glasindustriens mange publikationer.  

– Opbakningen til vores arbejde skyldes utvivlsomt de gode resultater, som vi kan fremvise af den fælles indsats. Det er mål, som aldrig ville være nået uden, at vi havde løftet sammen, påpeger Glasindustriens formand Michael Stappert i forbindelse med generalforsamlingen. I det forløbne år prægede Glasindustrien den politiske proces ved at deltage i udviklingen af Bygningsreglementets glasrelevante forhold og ved at sætte sit fingeraftryk på arbejdet med et nyt energimærke for store bygninger i Danmark.

– Vi har udvirket, at den kommende energimærkning har et styrket fokus på kvaliteten af bygningens indeklima i stedet for ensidigt at reducere dens energiforbrug, uddybede Michael Stappert.  

I forlængelse af den diskussion har det statslige forskningsinstitut, SBi, i 2018 udgivet sin opdaterede anvisning 215 om Dimensionering af glas i klimaskærmen, som nu er opdateret med de efterhånden gængse 3-lags ruder. Med til sådan en anvisning hører beregningsværktøjer, så de projekterende nemt kan anvende anvisningen til dimensioneringen af glas. Glasindustrien har løst den opgave og er ved at være klar med dimensioneringstabeller, som hjælper med at sikre den korrekte dimensionering. Betalingsadgang til tabellerne vil i løbet af kort tid blive åbnet på glasindustrien.dk.

Michael Stappert, Glasindustrien

Anvendelse af tabellerne bliver gratis for medlemmer af Glasindustrien. 

– Det har været en typisk opgave, der er som designet til at løses i et foreningsregi, hvor mange kan få glæde af de resultater, vi når frem til, understregede Glasindustriens formand.

Kvalitetsstyring

Kvalitetskontrol og overvågning er en anden parameter, som Glasindustrien har været optaget af i 2018. Historisk har Glasindustriens Garantisikring for Termoruder været til stor gavn for markedet og skabt tryghed for alle kunder med sikkerhed for, at punkterede ruder altid vil kunne erstattes, også om den oprindelige producent skulle være ophørt. Tilsvarende overvejelser har Glasindustriens medlemmer nu om andre produktgrupper, hvor lignende tryghedsfremmende foranstaltninger kan være til gavn. Det gælder fx laminerede produkter, hvor det nu er Glasindustriens hensigt at undersøge mulighederne for et eksternt samarbejde med fx forsikringsselskaber for at finde den fornødne juridiske og kompensationsmæssige ekspertise. 

Digitalisering

Glasindustrien udgiver løbende nye publikationer om tekniske emner med relation til glas. Eksisterende publikationer opdateres tilsvarende i en løbende proces, så man altid kan finde tidssvarende og korrekt information på glasindustrien.dk. Det er bl.a. Glasindustriens teknikudvalg, som har det overordnede ansvar for det arbejde.

Antallet af publikationer er nu så højt, at det kan være en udfordring at finde rundt i de mange individuelle udgivelser. Glasindustrien har derfor besluttet, at en digitaliseringsproces er forestående, så publikationerne kan udkomme i et digitalt kompendium med effektive søgefunktioner. Processen er indledt og ventes at intensives i løbet af året. Et kompendium vil kunne blive til en kvalificeret dansk håndbog om glas, der også kan danne et afsæt for kurser og uddannelse. 

Nordisk samarbejde

Endelig nævnte Michael Stappert også intensiveringen af den grænseoverskridende foreningsdialog, der har ført til, at Glasindustrien i Danmark løbende har været i kontakt med kollegaforeninger ikke bare i Norden, men ud over hele Europa. Længst fremme er samarbejdet med foreningerne i Norge, Finland og Sverige.  

Nordisk samarbejde bærer nu frugt med gensidig inspiration

I det nordiske samarbejde dyrkes også afstemningen af regelsæt, af sikkerhed og sikring og af processer og procedurer for både udvikling, produktion og markedsføring.

– Det er supergodt både at anspore og inspirere hinanden; det er ekstra aktuelt i erkendelsen af, at det meste af vort arbejde i dag er grænseoverskridende og, at ingen kan skabe ret meget alene, noterede Michael Stappert.

Til årets store fællesmøde med generalforsamling havde 23 virksomheder tilmeldt sig; i alt 52 deltog i hele eller dele af dagen, oplyser Glasindustriens sekretariat.

Årsmødet fandt sted i Den Gamle By i Aarhus. 

Indeklimaets kvalitet får ny opmærksomhed i en kommende Energimærkning 2020