Søg
Close this search box.

OPDATERET VEJLEDNING: VARMEBEHANDLET GLAS SKAL ALTID MÆRKES

Glasindustriens vejledning om ’Mærkning af Bygningsglas’ er opdateret med vigtigt nyt om mærkning af varmebehandlede glas og med præciseringer af eksisterende krav

Af Carl Axel Lorentzen

Diplomingeniør, IDA

cal@glasfakta.dk

En af Glasindustriens vigtige vejledninger handler om, hvordan bygningsglas skal mærkes. Anvendelsen af glas til mange formål er i dag så udbredt både i byggeri og teknologisk produktion, at dokumentation med klassifikation, type, art og værdier i det individuelle glas er blevet påtrængende nødvendig.

Det er fx obligatorisk at mærke varmebehandlede enkeltglas som termisk hærdet glas, varmeforstærket glas og heat- soak testet glas. Mærkningen skal anbringes på glasset.

Men for første gang stiller Glasindustrien nu tilsvarende krav om, at foreningens medlemmer, som varmebehandler glas, også skal mærke de varmebehandlede glas, når de indgår i en lamineret glasløsning. Det gælder termisk hærdet, heat-soak testet og varmeforstærket glas. Kravet indføres for altid at kunne identificere glassenes tilførte egenskaber og for at sikre sporbarheden i forhold til producenten – således også i laminerede glasprodukter.

Glasindustriens opdatering tilføjer, at mærkningen skal udføres iht. de respektive standarder for varmebehandlet glas, EN12150, EN14179 og EN1863.

Vejledningen oplyser, hvad teksten i glasmærkningerne bør være, og hvor de anbringes. De kendte mærkninger er hermed samlet i en enkelt publikation, med henvisninger til, hvor der kan søges yderligere viden.

CE-mærkning og AVCP

Ifølge Byggevareforordningen er det obligatorisk for byggevarer, hvor der er en harmoniseret produktstandard, at de skal kvalificeres med en CE-mærkning. Det betyder, at der udstedes et dokument i form af en ’Ydeevnedeklaration’(DoP: Declaration of Performance).  Der er ikke krav om CE-mærkning direkte på glasset.

Alle Ydeevnedeklarationer (dokumentet) har nu en ekstra kolonne for AVCP (System of Assessment and Verification of Constancy of Performance, dvs. ’System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans’.)

I Glasindustriens vejledning forklares betydningen og de forskellige niveauer af krav til kontrol.

For visse byggevarer kræves det, at et prøvnings- og / eller notificeret certificeringsorgan (’NB’ – Notified Body) deltager i processen som supplement til producentens egen produktionskontrol.

Kravet til ekstern overvågning fremgår af nummeringen efter AVCP-systemet. Prøvningsniveau mht. AVCP skal fremgå af byggevarens ydeevnedeklaration (DoP). De forskellige niveauer forklares i vejledningen.

Termorudemærkning

Termoruder skal have CE-mærkning – men i henhold til den europæiske produktstandard for termoruder: DS/EN 1279, er der ikke krav om, at  mærkningen skal ske i ruden. For medlemmer af Glasindustrien, som producerer termoruder, er der til gengæld krav om mærkning i rudens afstandsprofil iht. Glasindustriens Termorude Certificeringsordning, GTC. Mærkningen sikrer både produktionskvalitet og sporbarhed i forhold til rudens producent.

For levering af termoruder til VinduesIndustriens medlemmer skal termoruder leve op til kravene i den europæiske standard EN 1279 med uvildig, ekstern kontrol; derudover skal ruders termiske egenskaber være angivet i rudernes afstandsprofiler og skal oplyses med 2 betydende cifre og være læselige/tilgængelige i rudens profil.

I vejledningen vises endelig også muligheder for mærkning af sikkerhedsglas (safety), sikringsglas (security) , mærkning af glas til elevatorer og mærkning af systemer til bruseafskærmninger.

Vejledningen Mærkning af Bygningsglas. September 2021 kan findes på Glasindustriens hjemmeside, glasindustrien.dk. Som en af de bredt orienterende og lovfæstede anvisninger er vejledningen om mærkning undtaget fra biblioteksafgiften og kan derfor tilgås gratis her.

Er uheldet ude vil hærdet, lamineret glas sikre, at glasset forbliver på sin plads, også efter et brud. Glasset skal være mærket efter standarderne for varmebehandlet glas.