Søg
Close this search box.

NYT FRA GLASINDUSTRIEN: OPDATEREDE UDGIVELSER OG TO VIGTIGE DATOER

Flere vigtige vejledninger er udkommet i nye udgaver, og ved 20. maj og 22. november skal der sættes kryds i kalenderen: Årsmødet og Glaskongressen 2022

Af Poul Sabroe

Glasindustrien har i januar 2022 opdateret tre af sine aktuelle publikationer: Et datablad med titlen  Termisk hærdet glasog to vejledninger: Glas til elevatorer og Fuldglasvægge.

Databladet for termisk hærdet glas er udvidet med flere emner fra standarden for termisk hærdet glas som kom i 2019 med en opdatering og supplerende forhold.

Glas til elevatorer er opdateret i forhold til en ny bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet med krav til ikke CE-mærkede elevatorer, dvs. forhold i forbindelse med gamle elevatorer.

Vejledningen for Fuldglasvægge er opdateret i forhold til EN-standarderne DS/EN 16612 og DS/EN 16613.

Glasindustriens Teknikudvalg varsler samtidig en opdatering af databladet Lamineret glas og en opdatering af vejledningen Montering af termoruder som grundlag for Glasindustriens garantiordning.

– Glasindustrien er i den sammenhæng optaget af, at terminologien omkring lamineret glas er korrekt, understreger formand for Glasindustriens Teknikudvalg, diplomingeniør Carl Axel Lorentzen.  Udvalgsformanden forklarer, at laminering er mulig med mange forskellige mellemlag og glastyper. I Glasindustrien vejledninger skelnes derfor mellem L (float+float), der skrives L (F+F), L (varmeforsrærket + hærdet), der skrives L (VF+H) og L (hærdet+hærdet), der skrives L (H+H). Men også andre glas kan lamineres, fx  valset/mønstret, gennemfarvet, belagt (hard-  ell. softcoated), påpeger Carl Axel Lorentzen.

Med klare regelsæt er det situationer som denne, Glasindustrien ønsker at undgå. Foto: Glass – og Fasadeforeningen, Norge.

Opdateringerne kommer i forlængelse af Glasindustriens nye udgave af den hyppigt konsulterede vejledning om Glasværn. Udgivelsen blev oprindeligt til i 2008, men blev i 2020 gennemgribende moderniseret og tilpasset gældende regler og lovkrav efter både BR18, SBi-anvisninger, Eurocodes og europæiske standarder som EN 16612 og 16613. 

Vejledningen Glasværn er også under udvidelse med et kapitel om værn ved trapper. Det skrives i et samarbejde med Dansk Trappeforening og Dansk Trappekontrol, DTK.

Nyligt opdateret er endvidere Glasindustriens vilkår vedr. den garantiordning, der på danske byggeprojekter ofte stilles som betingelse for, at man kan deltage i en licitation som facade – eller lukningsentreprenør: Glasindustriens Garantisikring. Omfattede producenter kan identificeres med deres respektive GS-numre.

Sikringen hviler på en nationalt vedtagne certificeringsbestemmelser under auditering af Teknologisk Institut og Dancert: Glasindustriens Termorude Certificering, GTC. Bestemmelserne er under opdatering efter DS/EN1279:2018 og ventes klar til snarlig udsendelse.

Med til opdateringen af GTC og GS systemet hører også, at Glasindustrien har forhøjet de tilskud, der ydes til udskiftning af ruder under garantiordningen i tilfælde af, at den oprindelige producent har lukket sine aktiviteter; det kan ske af kommercielle årsager eller pga. en konkurs. Tilskudsbeløbene, der beregnes efter rudens flademål, er pr. 1.2.2022 blevet forhøjet med 15 pct.

Endelig meddeler Glasindustriens sekretariat, at der nu er sat dato på to store glasbegivenheder i årets løb: Årsmødet inkl. Glasindustriens generalforsamling, der afholdes i Odense fredag 20. maj og Glaskongressen, som har været programsat siden 2020, men har været udsat to gange pga. coronakrisen. Glaskongressen ’22 holdes på konferenceslottet Hindsgavl i Middelfart; det bliver tirsdag den 22. november 2022. Glaskongressen arrangeres sammen med eksterne partnere, bl.a.  Glarmesterlauget i Danmark.

De to glasevents indgår i FN’s Internationale Glasår (IYOG’22); programmerne for begge dagsarrangementer offentliggøres senere.

Samarbejde med Dansk Trappeforening og Dansk Trappekontrol, DTK, skal skabe ny klarhed for værn ved trapper.