Søg
Close this search box.

AALBORG UNIVERSITET 18.-19. MAJ: HELE VEJEN RUNDT OM GLAS

Har du sat kryds i kalenderen ved 18. og 19. maj? Hvis ikke, så gør det nu! Dette tilbud med alt om glas, vakuumpakket i et to dages symposium kommer ikke igen. Se programmet her!

Af Poul Sabroe

Højteknologiske visioner om flydende, klimaregulerende krystaller i laminerede ruder ved man meget mere om efter 18. maj 2022. Det samme gælder viden om den vej, glasarkitekturen får anvist i byggeriets grønne omstilling. Og hvis det handler om styrkeglas i bærende strukturer, så er det også 18. og 19. maj 2022, man skal reservere til et ophold i universitetsbyen Aalborg.

Her er det Dansk Keramisk Selskab *), som er arrangør af et omfattende glassymposium i anledning af FN’s International Year of Glass 2022. Det sker på Aalborg Universitet, hvor målet er at komme hele  vejen rundt om glas – ikke alene glas som byggemateriale, men også glas i laboratoriet og glas i kunstnerens værksted.

Det fulde program kan ses her. Tilmelding til symposiet sker her.

Fra Aarhus Universitet kommer forskeren, professor Mikkel Kragh  med en introduktion til fremtidens cirkulære byggeøkonomi, særligt i relation til projekternes facader. Sammen med lektor Nebojsa Jakica har Mikkel Kragh udgivet bogen om byggeriets cirkulære økonomi, hvis mål det er at genopfinde og gentænke facadekonstruktionerne med henblik på at planlægge for optimal reduktion, genbrug og genvinding.

Glasfakta stiller op med rådgiveren, diplomingeniør Carl Axel Lorentzen, som giver et overblik over anvendelsen af de mange glasprodukter i byggeriet, aktuelt og historisk. Carl Axel Lorentzen er også formand for Glasindustriens teknikudvalg. 

Lektor og forsker Jens Henrik Nielsen kommer fra Danmarks Tekniske Universitet og introducerer et indblik i glas i rollen som et strukturelt bærende element ikke bare i byggeriet, men også i industri og forskning.  

Eksempel på glas som strukturelt bærende materiale: Hans Schmitz Haus i Rheinbach af Jörg Hieber og Jürgen Marquardt.

Glas som et uundværligt materiale i laboratoriet er emnet for et indlæg fra Danmarks eneste videnskabelige glasblæser, Jens Christian Kondrup. Fra laboratoriet kommer også udviklingen af dynamiske glasfacader, hvor ruderne er udført med laminerede og hærdede glastyper, hvis laminat er forsynet med flydende krystaller. Krystallerne kan åbne eller lukke for solenergien, styret af sollysets styrke og indfaldsvinkel.  Det bliver teknisk designchef hos producenten Eyrise™ Bruce Nicol, der løser opgaven med at gøre symposiedeltagerne klogere på det emne, oplyser Dansk Keramisk Selskab.

Fiberteknologi er et område indenfor glas, som i de senere årtier har indbragt store forskningsmæssige resultater. Emnet belyses af to forskere, lektor Richard Crane fra DTU, som vil tale om chalcogene glastyper (glas med chalcogener som fosfor eller selen), og kundechef Poul Kristensen fra Optical Fiber Cable and Connectivity Solutions, OFS, vil tale om produktionen af optiske fibre – lysledere.

Indenfor den medicinske forskning finder man bioaktivt glas med indhold af siliciumdioxid og kalciumoxid; det har den egenskab, at det bioaktive glas kan binde sig til menneskets knogler og væv og derfor kan anvendes i ortopædi og odontologiske procedurer.

På symposiets dag 2 fokuserer gæsterne især på glasmaterialernes bæredygtighed. Efter et indlæg om kemisk hærdning af glas ved projektchef Stefan Karlsson, RISE i Sverige, ses der nærmere på cirkulariteten i mineraluld; det er programdirektør Dorthe Lybye fra ROCKWOOL, der er indlægsholder. Symposiet afsluttes med VELUX-seniorrådgiver Thomas Villiam Sejer Mikkelsens gennemgang af bæredygtigt vinduesglas og Aarhus-professor Mikkel Kraghs forelæsning om cirkularitet i bygningsfacader.

Glasindustrien er med-arrangør af International Year of Glass 2022 Symposium.

Tilmelding kan ske her!

*) Dansk Keramisk Selskab er en forening for virksomheder og institutioner med forskning indenfor keramiske processer som de finder sted i glasarter, teknisk keramik, elektrokeramik  samt keramiske superledere og katalysatorer.