Søg
Close this search box.

Ny monteringsvejledning for ruder: Grundlag for garantiordningen

Af Carl Axel Lorentzen

Glasfakta.dk

Glasindustrien har udarbejdet en ny monteringsvejledning til afløsning for den eksisterende fra 2011.  Formålet er at fastlægge de krav, som sikrer rudernes funktion og holdbarhed på bedst mulig måde, så monteringen på alle punkter overholder alle krav til dræn, ventilation og afskærmning mod UV-stråling. Kravene specificeres i monteringsvejledningen under den forudsætning, at ruderne er korrekt dimensioneret til at opfylde primære krav vedr. sne-, vind- og egenlast.

Vejledningen er baseret på ‘DS/EN 12488. Bygningsglas – Anbefalinger til rudemontering – Samlingsprincipper for lodret og skrå glasmontering’.

Glasindustriens Garantiordning efter GTC stiller som betingelse, at ruden er monteret i overensstemmelse med monteringsvejledningen eller efter andre monteringsmetoder, som er godkendt af Glasindustrien.

Baseret på en europæisk standard

Vejledningen er udarbejdet i henhold til DS/EN 12488.

Den europæiske standard giver principper for rudemontering såvel som anbefalinger i valg af komponenter fx i rammesnit, glaslister, drænhuller osv., for indpasning af glas i rammer af hvilket som helst materiale. Vejledningen er – som standarden  – gældende for alle grundlæggende typer af lodrette og skrånende rudemonteringssystemer i alle typer faste eller oplukkelige rammer i bygninger.

Vejledningen gælder ikke ilimede og klæbede ruder (DS/EN 16759).

For visse glastyper, f.eks. brandbeskyttende glas og sikringsglas, kan der være andre eller yderligere krav, regler eller anbefalinger.

At efterleve Glasindustriens Monteringsvejledning er forudsætningen for at Garantisikringen dækker

Informationer fra Glasindustrien

Flere steder i vejledningen findes særlige afsnit (‘bokse’) med yderligere oplysninger fx henvisninger til relevante datablade og vejledninger fra Glasindustrien.

Andre krav, som findes ekstra markeret som information handler om kantafstand mellem rude og fals samt krav om dræn og drænhuller iht. Glasindustriens Garantiordning og jf. Glasindustriens ‘Certificeringsbestemmelser i henhold til EN 1279 – termoruder’.

Klodser

I et særligt afsnit er gennemgået alle krav til og placeringer af de forskellige typer af klodser.

Der findes flere typer klodser: Bæreklodser, styreklodser og distanceklodser, evt. også udligningsklodser og midlertidige klodser. 

Placering af klodser som funktion af vinduestype

Til sidst i vejledningen er placeringen af klodser vist i de mest almindelige typer af såvel faste som oplukkelige vinduer og døre (fx skyde- og foldedøre) i lodret facade og for ruder i skrå facade eller tag. Placeringen vises med tegninger.

Construction worker repairing window in house