Søg
Close this search box.

LAMINEREDE LØSNINGER EFTERLYSER DOKUMENTATION

ekymringer om laminerede glasløsninger er ikke så sjældne. Men, at de viser sig begrundede er. Det skriver fagbladet GLAS, der også fortæller om nyt fra BIPS og om multifunktionelt glas

Hvis man skal forestille sig en branchebaseret garanti for laminerede glasløsninger efter model fra Glasindustriens Garantisikring, så vil det forudsætte en solid bund af erfaringer og testresultater, nationalt såvel som globalt, så vi er bekendt med den potentielle udfordring. Det siger formanden for GLASINDUSTRIEN, Jens Otto Damborg til fagbladet GLAS.

Fagladet skriver om lamineret glas i sin aktuelle udgave og konstaterer et underskud på kontoen for dokumentation af de laminerede løsninger.

– Og en branchegaranti kan ikke komme på tale, før den dokumentation er på plads, og før producenterne af lamineret glas beviser, at de følger folieproducenternes krav til produktions- og kvalitetskontrol.

Det understreger Jens Otto Damborg i slipstrømmen af, at analyser fra producenter af lamineringsfolie og glasteknikere er nået frem til, at fejl og mangler i lamineringer oftest skyldes haltende kontrol med transport, opbevaring og med selve lamineringsprocessen.

– Meget peger på, at det er kvalitetskontrollen i produktionen samt håndtering og opbevaring af folien før og under produktionen, der giver afgørende udslag, observerer formanden for teknisk udvalg i GLASINDIUSTRIEN, diplomingeniør Carl Axel Lorentzen, Glasfakta.   

Også kilder fra folieproducenterne Kuraray og DuPont har udtalt sig til GLAS, ligesom GLAS har nærlæst en britisk rapport, som peger på vigtigheden af at de glas, der skal lamineres

lægges rigtigt i forhold til hærdningsprocessens ‘rollerwaves’.

Konklusionen er, at der stadig mangler mere systematisk viden og dokumentation, før man kan sige noget sikkert om kvaliteten af laminerede løsninger. Aktuelt er vurderingen, at især lamineret glas fra danske producenter er af høj kvalitet.

I oktober udgaven skriver fagbladet GLAS også om den nye publikation fra Byggeriets Videncenter (tidl. BIPS): A114. A114 er det aftalegrundlag, der gælder når glasfacader og – tage skal projekteres og udføres.

Aktuel udvikling i byggeriet har sat arbejdet i gang: – Det er blevet almindeligt med tidligt udbud, så dele eller hele detailprojekteringen af en glasfacade udføres af de udførende og i mindre grad af rådgiverne, forklarer teknisk direktør i Byggeriets Videncenter, Gunnar Friborg. Det er derfor af stor vigtighed at definere præcist, hvad de udførende skal have ansvar for. Det vil ske med A114 som aftalegrundlag, tilføjer Gunnar Friborg

Og så er ornament glas og især multifunktionelt glas et produktområde, som er i vækst, konstaterer GLAS.   

Glasfacader med supplerende dekorative eller informative funktioner, hvoraf de mest højteknologiske kan sammenlignes med glasset i et TV eller en tablet, er ikke længere en fjern fremtidsmusik. ‘Functional glass’ er blevet til virkelighed, også i eksperimenterende ‘cybertektur’. Nyhederne blev vist på Glasstec-messen i Düsseldorf 20.-23. september.