Søg
Close this search box.

GLASKURSER ADRESSERER BRAND OG KONSTRUKTIONER

Det er rådgivervirksomheden Glasfakta, der står bag videnformidling om centrale emner vedr. glas på kurser  i Haslev og Sabro

BR18 nærmer sig sin etårs dag. Det betyder, at der er høstet erfaringer med det aktuelle reglement og, at især forholdene omkring anvendelsen af glas i byggeriet i relation til BR18 kan blive genstand for en opdateret præsentation.

Den tager diplomingeniør Carl Axel Lorentzen sig af på to aktuelle  kurser om glas: 27. november i Sabro ved Aarhus og 4. december i Haslev syd for København. Det er en sikker vej til at få større kendskab til og udbytte af alle forhold omkring glas i byggeriet, ligesom de aktuelle publikationer fra GLASINDUSTRIEN bliver grundigt gennemgået på kurserne.

Carl Axel Lorentzen, der også er formand for teknisk udvalg i GLASINDUSTRIEN, understreger, at fokus er på BR18 i relation til ikke mindst særlige forhold omkring certificeringsordninger for konstruktioner og brand, men at man også kommer omkring glasvalg i henhold til BR18, funktionsglas, energi og indeklima med mere.

– Kurset henvender sig til medarbejdere i byggeriet, som arbejder med planglas og termoruder i alle byggeprocessens faser og sætter deltagere i stand til at forstå de tekniske forudsætninger for funktionsglas, forklarer Carl Axel Lorentzen, der har udviklet og arrangeret kursusvirksomheden i en årrække.

– Det handler jo ikke bare om at kunne snakke med ved beslutningsbordet, men lige så meget om at stille de rigtige spørgsmål og vurdere konsekvenserne af de foreliggende muligheder og løsninger. Der er jo ofte flere at vælge imellem, og resultaterne af sådanne valg kan være udslagsgivende for succes eller fiasko, understreger Carl Axel Lorentzen, som også anbefaler kurset som en platform for erfaringsudveksling mellem deltagerne.

– Det er min vurdering, at man med et glaskursus i bagagen bliver en mere kvalificeret samarbejdspartner, lyder det fra kursuslederen.    

I oversigtsform ser kursusprogrammet således ud:

  • BR18: Opbygning og indhold, inkl. certificeringsordninger for konstruktioner og brand.
  • Krav i BR18 til konstruktioner og glas.
  • Dimensioneringsforudsætninger, personsikkerhed, sikring og brand.
  • Valg af glas afhængig af funktioner og glashåndtering, risiko for skader.
  • Energi og indeklima (kuldenedfald, støj, dagslys) U- og g-værdi.
  • Nye præaccepterede løsninger iht nye brandklasser
  • Sikringsglas: F&P niveauer og klasser
  • Opbevaring, håndtering, skader, reklamationer, brudmønstre
  • Introduktion til Glasindustriens publikationer.