Søg
Close this search box.

GLAS I 2022: MULIGHEDER FØLGES AF KRAV

Mens udviklingspotentialet i bygningsglas ganske vist er enormt, kan producenterne også vente stigende krav til dokumentation, ikke mindst indenfor energiforvaltning og bæredygtighed 

Af Carl Axel Lorentzen

Diplomingeniør M.IDA

cal@glasfakta.dk

Glasindustriens udvikling kan følge mange veje med fælles muligheder uanset i hvilket område, man måtte drive virksomhed. Og for alle områder gælder, at kravene til dokumentation vil vokse og fylde meget i virksomhedens dagligdag.

Med afsæt i Bygningsreglementet BR18 er reglementet dynamisk; dvs. det ændrer sig løbende, og fra 1. januar 2022 gælder BR18 version 10!

Reguleringsstramninger på miljøområdet og indenfor bæredygtighed kan ventes. Skærpede energikrav, der stiller store krav til dokumentation, er her allerede.

Øgede krav til kvaliteten af indeklimaet et må ligeledes forventes, især mht. støj og termiske forhold: Ny standard om dagslys er forestående, støj og termisk indeklima reguleres. Glas, der både kan holde på varmen og give solafskærmning, er allerede gældende krav, men nye målsætninger vil accelerere produktudviklingen for at få mere og bedre dagslys.

Diskussionen om krav til personsikkerhed vil fortsætte; og selv om sikring, indbrudssikring og terrorsikring ikke er omfattet af Bygningsreglementet, er det allerede et krav i flere byggerier.

Byggevareforordningens krav om dokumentation af CE-mærkning (Ydeevnedeklation), og øget fokus på markedsovervågningen må tilmed forventes. 

Bæredygtighed og miljø

Miljø- og klimaudfordringer må ventes at komme endnu mere i centrum i de kommende år.  Risiko for mere ekstremt vejr og øget nedbør, kan være at argument for materialer, der ikke påvirkes af fugt.

Genbrug og genanvendelse, klimasmart transport, miljømæssig og socialt bæredygtig produktion vil være nogle af nøgleordene. For at opnå mere bæredygtigt byggeri er det vigtigt for planglas at gennemgå miljøpåvirkningen af ​​ hele produktionskæden, hver komponents livscyklus, mulighed for genanvendelse eller genbrug. Yderligere fokus på livscyklusomkostninger kommer, da teknologien vil muliggøre bedre og mere avancerede beregninger.

Sporbarhedskrav og CE-mærkning af materialer vil øges betydeligt i takt med, at produkterne bliver mere avancerede, komplekse og multifunktionelle.

Intet i den udvikling tyder på, at anvendelsen af ​​glas vil blive negativt påvirket.

IT og Digitalisering

Med digitaliseringen følger en række nye teknologier, produkter og tjenester, der involverer store ændringer måden at leve og arbejde på. Grænsen mellem arbejde og fritid udviskes, behovet for særlige fysiske rammer til forskellige typer af arbejde, tjenester og handel ændres. Byggeprocessen bliver mere effektiv gennem øget gennemsigtighed, information og kommunikation.

Glas og IT vil integreres og skabe ​​nye designløsninger, som kan udnytte glassets plastiske formbarhed. Glasset kan blive en forlængelse af smartphone eller computer, når målet er at bære og formidle information eller blot at projicere den.

Med digitaliseringen følger nye typer af behov og tjenester, bl.a. fra øget mobilitet. En effekt af den udvikling kan blive kortere livscyklus for virksomheder og tjenester og dermed et behov for større fleksibilitet, når bygninger, infrastruktur og investeringer skal udnyttes optimalt. Et resultat kan blive leje og leasing af produktionsmidler og udstyr med behov for fleksible kontor- og erhvervslokaler med  fx flytbare glasvægge, afskærmninger eller andre glasprodukter, der kan lejes/leases.

Funktionsglas

Med mere energieffektive og måske informationsbærende glas kommer også muligheden for at variere transparensen med elektrokrome funktioner eller integrere solceller i glasset; med den vifte af tilbud er det ret sikkert, at det ikke vil mangle på interesse for anvendelsen af ​​glas.

Glas er også effektivt, når det kommer til vejr- eller støjafskærmning af offentlige udendørs miljøer. At skabe sikre miljøer med gennemsigtighed, er også attraktivt fx som sikring mod terror.

Brandbeskyttende glas i byggeri skal sikre mod spredning af brand og brandgasser, sikre flugtveje samt sikre, at redningsarbejdet kan ske på betryggende vis. Med nye montagesystemer vil brandglas kunne åbne bygningerne endnu mere og levere frit syn igennem hele huset – i modsætning til alternativer som en betonvæg eller en jernport.

For at sikre varig nytte og glæde af disse forædlede produkter, anbefaler Glasindustrien gennem sine vejledninger, at der tages hensyn til produkternes muligheder og begrænsninger.

Glas er endelig slidstærkt og vedligeholdelsesfrit; det er en fordel i offentlige sammenhænge eller i udsatte omgivelser.