Søg
Close this search box.

ENERGIRUDER: HUSK – INGEN KRAV OM ENERGIMÆRKNING!

Af diplomingeniør M.IDA

Carl Axel Lorentzen

cal@glasfakta.dk 

I årene 1999 til 2014 var der en frivillig ordning for energimærkning af termoruder. Ordningen dokumenterede oplysninger om U-værdi, lystransmittans og solenergitransmittans (U/LT/g). Ordningen om energimærkning ophørte imidlertid i 2014; og i dag findes ikke en mærkningsordning for termoruder.

Termoruder skal have CE-mærkning – men ikke på ruden. Der er nemlig ikke krav om mærkning i ruden iht. standarden DS/EN 1279, men derimod krav om mærkning i rudens afstandsprofil iht. Glasindustriens certificeringsordning og tilsvarende ordninger.

Mærkning i termoruder iht. Glasindustriens ”CERTIFICERINGSBESTEMMELSER I HENHOLD

TIL EN 1279 – TERMORUDER” OKTOBER 2016:

Mærkningen skal være varig, synlig og mindst angive:

Producentens GS-ID nr. som tildelesaf GlasindustrienStandardens nummer: EN 1279-5Produktionsår og månedEksempel på mærkning.:GS XX EN 1279-5 år/måned  

I bygningsreglementerne har der tidligere været krav om energitilskud, i seneste udgave BR18 kaldet energibalance; energitilskuddet baserer sig på Eref-faktoren for hele vinduet, dvs. karm/ramme og rude.

På grundlag af disse oplysninger indførtes i slutningen af 90’erne A -, B – og C-energiklasser, hvor Eref gav et positivt energitilskud; for energiruder var mærkningen baseret på EU’s A-G skala som i de energimærker, vi kender fra andre produkter.

Historien bag mærkningen

Grundlaget for energimærkningsordningen for ruder blev udarbejdet på initiativ af og med økonomisk tilskud fra Energistyrelsen.

Formålet med energimærkningsordningen for vinduer/yderdøre og ruder var:

– at give forbrugerne et dokumenteret retvisende grundlag for bedømmelse af de energimæssige egenskaber ved vinduer/yderdøre og ruder

– at tilskynde til øget anvendelse og udvikling af komponenter samt produkter med de bedste energi- og miljømæssige egenskaber.

En rudes energibalance var udtryk for forskellen mellem den energi, der tilføres (g) og tabes gennem ruden (U).

 Rudens energibalance Eref. skulle fastlægges ved følgende formel:

Eref. = 196,4 x g – 90,36 x U

– g er rudens g-værdi /total solenergitransmittans i h.t. DS/EN 410

– U er rudens center U-værdi i h.t. DS/EN 673 med 90% gasfyldning iht ”GEPVP Code af Practice”

ENERGIKLASSER1999-marts 2005Marts 2005-januar 2008Fra januar 2008-2014
Energiklasse A: Energitilskudstørre end 20,0 kWh/m²større end 15,0 kWh/m²større end 20,0 kWh/m²
Energiklasse B: Energitilskudstørre end 10,0 kWh/m² til og med 20,0 kWh/m²større end 10,0 kWh/m² til og med 15,0 kWh/m² større end 10,0 kWh/m² til og med 20,0 kWh/m²
Energiklasse C: Energitilskudstørre end 0,0 kWh/m² til og med 10,0 kWh/m² større end 0,0 kWh/m² til og med 10,0 kWh/m² større end 0,0 kWh/m² til og med 10,0 kWh/m² 

Ruder med negativ energibalance kunne ikke klassificeres.

For detaljeret gennemgang af beregningsgrundlaget for ruders energibalance henvises til ’Ruder og Vinduers energimæssige egenskaber – Kompendium 1: Grundlæggende energimæssige egenskaber’ udarbejdet af Institut for Bygninger og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet.