Søg
Close this search box.

BR-vejledning om brugen af sikkerhedsglas på vej

Glasindustrien og Glarmesterlauget støtter den kommende vejledning, der skal sikre den korrekte brug af personsikkerheds løsninger med glas; en smidigere kommunikation efterlyses

Af Poul Sabroe

Foto: GI arkiv og Shutterstock

Center for Byggeri under Social – og Boligstyrelsen – har varslet, at en ny ‘Vejledning om glas og personsikkerhed’ er på vej. Hensigten er, at den skal supplere Bygningsreglementets eksisterende ‘Vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger‘  (§§ 238-241) og §§58-60 om glas i værn.

Den nye vejledning kommer som et resultat af den kritik, som tidligere har været fremsat over Bygningsreglementets (BR) anvisninger om anvendelsen af glas til formål vedr. personsikkerhed. Her har både Glasindustrien og Glarmesterlauget fundet det nødvendigt at supplere BR’s vejledninger med egne anbefalinger til brugen af sikkerhedsglas. Glasindustrien har således udgivet to vejledninger om sikkerhedsglas:

Sikkerhedsglas i boligen og Sikkerhedsglas i offentlige miljøer.

Glarmesterlauget udgav i september 2021 en omfattende redegørelse for og vejledning til anvendelsen af personsikkerhedsglas (30 sider). 

Det skete på et fundament af klare statistikker fra sundhedsvæsenet, som siden 2008 havde dokumenteret et større antal indbringelser til hospitalernes skadestuer på grund af uforsigtig omgang med bygningsglas: I perioden 2017 til 2022 var tallet oppe på 7000!

En statistik for glasskader fra Odense Universitets Hospital ligger til grund for ønsket om at udvide anvendelsen af sikkerhedsglas.

Til belysning af sikkerhedsglas i boliger vurderer den gældende vejledning i BR18 fx: I boliger kan der anvendes almindeligt glas i vinduer og døre  med mindre de er placeret sådan eller bygningen benyttes på en sådan måde, at der kan opstå risiko for personskader ved kollision med glasset.

– Men hvornår skønnes det at være tilfældet, spurgte Glasindustrien, da ‘Vejledningen om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger‘ udkom. Siden har Glasindustrien stillet mange spørgsmål til BR og den særlige glasvejledning.

– Åbenbart så mange, at Styrelsen nu har fundet det nødvendigt at få skrevet en helt ny vejledning; og det kan vi naturligvis kun ytre tilfredshed med, siger formand for Glasindustriens Teknikudvalg, diplomingeniør Carl Axel Lorentzen. 

I samme åndedrag tilføjer han, at der er fundet bekymrende mange fejl i det oplæg, som Styrelsen udsendte i høring 3. januar 2023. 

– Derfor er vi også glade for at have fået muligheden for at kommentere på oplægget; Glarmesterlauget og Glasindustrien indsendte i fællesskab mere end 100 kommentarer  til forbedringer og tydeliggørelser til Center for Byggeri, forklarer Carl Axel Lorentzen.

Sikkerhedsglas har den særlige egenskab, at glasset ikke splintrer ved påvirkning af slag

Når det er sagt, hæfter teknikudvalgsformanden sig ved andre og mere systemiske ændringer i den nye vejledning, når den sammenlignes med Bygningsreglementets funktionsdrevne karakter, hvor krav er erstattet af målsætninger om at fungere. Løsninger er i BR18 oftest overladt til det frie initiativ, når deres opfyldelse af det tilsigtede formål kan dokumenteres.

– Nu introducerer den nye ‘Vejledning om glas og personsikkerhed’ så et helt nyt klassificeringssystem for sikkerhed, hvis formål nødvendigvis må være at angive værdigrænser på basis af specifikke krav, konstaterer Carl Axel Lorentzen. Samtidig lægger vejledningen op til, at facaderuder bør være udført med laminerede glas som det udvendige glas. Hvorimod der intet står om, at glasset skal besidde en styrke, som skal dokumenteres, sådan som BR18 foreskriver i Kap. 15 § 344.

Udvalgsformanden understreger, at et krav om laminerede rudeløsninger vil medføre en fordyrelse af alle facader i større byggeprojekter, hvilket hidtil har været uden politisk opbakning, så længe behovet fremstår udokumenteret.   

Endelig hæfter Glasindustrien sig ved, at  Vejledning om glas og personsikkerhed flere steder baserer sine konklusioner på tysk DIN-normer. 

– Årsagen til det har vi meget svært ved at forstå, da det ikke er nationale, tyske normer, som er gældende i Danmark, lyder det fra Carl Axel Lorentzen, som også efterlyser at få en dialog med forfatterne af den kommende vejledning.

Social -og Boligstyrelsen kan ikke i skrivende stund oplyse, hvornår ‘Vejledning om glas og personsikkerhed’ kan bidrage til at skabe sikrere glasmiljøer i Danmark.