Søg
Close this search box.

BEREGNINGSVÆRKTØJ – NU MED DYNAMISKE EFFEKTER

SBi213 med Be15 er klar: Her tages for første gang ekvivalens-beregninger i brug, og facaden betragtes ikke længere som en statisk enhed

Af Poul Sabroe 

Fraværet af et effektivt og pålideligt beregningsværktøj til adaptive facader har været en betydende årsag til, at anvendelsen af dynamiske facadeteknologier med tilpasning til sollys og årstider har været et sjældent valg på de danske byggepladser.

Det kan ændre sig nu, varsler Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, som er klar med en opdateret udgave af vejledning 213, inklusive beregningsanvisningerne, samlet i Be15.

Ansvarshavende på den opgave, professor Per Heiselberg, Aalborg Universitet, fremhæver introduktionen af ekvivalens-beregningerne som det afgørende nye i Be15.

– SBi 213 og Be15 giver en ny og helt afgørende frihed til at vælge, hvordan facadeopgaven skal løses, og målet nås. Anvisningerne bygger for første gang på den forståelse, at facaden ikke er en statisk enhed – som traditionen har været – men i stedet leverer varierende ydelser i takt med årstider, klima og solens vandring på himlen, forklarer Per Heiselberg.

Nyt er det også, at SBi 213 ikke alene tager højde for den dynamiske facadeløsning, men også anviser måden til at angive de dynamiske ydelser efter samme opskrift, som kendes fra fx vinduesarealer, uddyber Per Heiselberg:

– Vi giver nye muligheder for at kompensere og modellere dynamiske facader i forhold til sommer og vinter, og så er der hjælp til de projekterende med beskrivelser af måden, hvorpå man kan realisere løsningen, inklusive beregninger af facadens ydelser hen over håret.

Teknologierne er ikke i sig selv nye, men at Be15 nu implementerer dem, betyder nye muligheder for at beregne effekterne.                                                                                  Herunder: Professor Per Heiselberg, AAU og SB

Dokumenteret udbytte

– Fordi den projekterende naturligvis vil vælge teknologier, hvis pris og udbytte er dokumenteret i forhold til målopfyldelsen, fx 2020-kravene, er det i høj grad Be15, som styrer valget af teknologier, argumenterer Per Heiselberg; at ikke-statiske typologier nu kan eftervises og dokumenteres kan derfor lægge op til et afgørende gennembrud for den dynamiske facade, lyder en konklusion.

– Det er ligeledes vigtigt, at vi kan dokumentere facadens komfort-faktor; dynamiske løsninger vælges også til for             at øge indeklimaets kvalitet og komforten; derfor er det vigtigt, at vi også har taget komfort med i Be15, så den kvalitet regnes med ind, især hvis der ikke måtte være en stor effekt i energiregnskabet, tilføjer Per Heiselberg, som glæder sig over, at Be15 har adopteret en bred vifte af facadetyper, inklusive PV-løsninger og elektrokrome teknologier.     

Mens andre EU-lande har valgt at differentiere beregningsværktøjer og beregningsniveauer efter byggeriets type, har SBi 213 med Be15 en skelsættende autoritet indenfor det danske byggeri: Anvisningen er nemlig fælles for alle byggerier.

– Det er en forstærkende årsag til, at indførelsen af ekvivalens-beregningerne vil kunne være den udløsende faktor for en markant vækst i antallet af dynamiske facadeløsninger, kommenterer Per Heiselberg.

 Indeklima og komfort kommer i søgeren med det nye Be15 i SBi 213. Foto: Campus Kolding, Building Supply.