Søg
Close this search box.

2016: DER ER GRØDE I GLASINDUSTRIEN

På GLASINDUSTRIENS generalforsamling 2016 kunne formand Jens Otto Damborg, Rømer Glas, gøre status over et begivenhedsrigt år

Af Poul Sabroe

GLASINDUSTRIEN er en organisation, som sætter barren højt: – Når medlemmerne har valgt at give os mandat til at handle på deres vegne, så er vi også forpligtet til at skabe resultater, erklærede GLASINDUSTRIENS formand, Jens Otto Damborg, forud for årets generalforsamling, der fandt sted 29. april 2016.

Jens Otto Damborg pegede på fire indsatsområder med lige stor vigtighed:

  • Medlemmernes talerør over for andre interessegrupper og politiske forsamlinger,
  • Ekstern markedsføring og kommunikation
  • Intern kommunikation og medlemskontakt.
  • Teknisk vejledning med tilhørende publikationer i form af anvisninger og datablade

– 2015 blev året, hvor vi på basis af saglig dokumentation og tilhørende argumenter vandt lydhørhed for, at der er behov for en præcisering af regelsættet for anvendelsen af sikkerhedsglas i private boliger, konstaterede Jens Otto Damborg.

Trafik – og Byggestyrelsen har fulgt GLASINDUSTRIENS opfordring og udarbejder nu en helt ny anvisning, der skal afløse Bygningsreglementets DS/INF 119 om anvendelsen af sikkerhedsglas. GLASINDUSTRIEN har sæde i følgegruppen, og den nye anvisning ventes klar til førstkommende opdatering af BR15, 1. juli 2016.

I den politiske dialog med transport – bygningsminister Hans Chr. Schmidt er det samtidig lykkedes at skabe opmærksomhed om behovet for en synliggørelse af flere af byggeriets værdier efter det mønster, der er kendt fra bygningers energimærkning. 

-GLASINDUSTRIENS forslag er at opstille nogle klare kvalitetsmål, som ganske vist ikke kan indføres samlet, men som kan udvikles over en periode. Vi peger på lyd, lys, luft, sikring, sikkerhed og tilgængelighed som de parametre, byggeriet bør måles på, uddybede Jens Otto Damborg.

GS certifikat

Forhandlinger er på vej med kollegaorganisationer som Vinduesindustrien og Facadesektionen under Dansk Byggeri for at udvikle nye samarbejdsformer om løsninger til gavn for byggeriet. Og i grænselandet mellem de politiske aktiviteter og ekstern markedsføring finder man GS certifikatet, der udstedes til medlemmer med produktion af termo – og energiruder. Med GS certifikatet yder GLASINDUSTRIENS Garantisikring en femårig garanti mod indvendig dug, når ruderne er købt gennem et certificeret medlem.

Jens Otto Damborg glædede sig også over, at GLASINDUSTRIENS tekniske publikationer fortsætter med at være i høj kurs hos byggeriets parter. Det ansporer til fortsat udvikling, som da heller ikke udebliver: Nye publikationer er udkommet i foråret og flere er på vej, bl.a. om mærkning af glas og om brandglas, ligesom en publikation om laminerede glasløsninger overvejes. Samtidig opdateres eksisterende publikationer løbende.

-Efter at have afprøvet forskellige modeller for driften af et sekretariat kan GLASINDUSTRIEN nu også med tilfredshed konstatere, at vi har fundet den rigtige. Den bygger på en selvstændig administration med assistance fra en deltidsansat sekretær. Det er i den konstellation, vi får flest kræfter frigivet, både til medlemskontakt og til at pleje den eksterne

kommunikation, lød vurderingen fra Jens Otto Damborg.

Det er også den faglige sekretær, som leder udviklingen af GLASINDUSTRIENS nye hjemmeside. GLASINDUSTRIEN.org får således en ny platform efter mere end ti års virke fra den eksisterende.

Det nye www-univers vil give GLASINDUSTRIEN nye muligheder, der også omfatter skelsættende tilbud til medlemmerne som fx at oprette sin egen ’www-filial’ som en tillidsvækkende sektion under GLASINDUSTRIEN.org.

-Det er ikke underligt, at så mange aktiviteter tiltrækker flere interesserede parter, hvorfor GLASINDUSTRIEN også ser frem til, at medlemsskaren vil vokse i løbet af det kommende år, lød prognosen fra formand Jens Otto Damborg.

GLASINDUSTRIENS generalforsamling fandt sted på Hotel Hjerting Bad.