Søg
Close this search box.

TERMISK BRUD: SÅDAN SER DET UD – SÅDAN SKER DET!

Termiske brud er ikke så sjældne og opstår fx hvis dele af en termorude er i skygge, mens resten er i sol. Klimalast-brud er ofte forbundet med ændringer i lufttryk pga. terrænhøjden

Kilde: Glasfakta 

Glas tåler temperaturer op til 600°C uden at få varige deformationer; det bliver blødt ved ca. 750°C og flydende ved ca. 1450°C.

Ved store temperaturafvigelser hen over glasfladen, fx som følge af solpåvirkning eller brand, kan der opstå termiske brud.

De varme dele af glasset vil forsøge at udvide sig, mens de koldere dele blokerer for udvidelsen med det resultat, at der i disse områder opstår trækspændinger.

Termiske brud indtræffer, når trækspændinger overstiger glassets trækstyrke.

Byg Erfa 980325 om Termisk Brud i Glas gennemgår de vigtigste årsager til denne typer skader på glas og omtaler en række forholdsregler til imødegåelse af brudrisikoen. Også BygErfa 051207 og 990216 oplyser nærmere.

Hærdet glas er et godt alternativ, når glasset skal klare høje spændinger i glas og til absorption af store mængder solenergi.

Glas hærdes iht. DS/EN 12150, se Datablad for hærdet glas på www.glasindustrien.dk. 

Termisk hærdet glas har et karakteristisk brud-mønster. Det granulerer til en mængde småstykker, som minimerer risikoen for alvorlige skæreskader. Varmeforstærket glas og kemisk forstærket glas danner derimod skarpe, farlige glasspyd, præcis som almindeligt float glas. 

Naturligvis kan selv hærdet sikkerhedsglas revne, hvis det belastes så meget, at trykspændingen går over i trækspænding og især hvis overfladen/kanter skades med ridser og afskalninger. 

NiS og heat-soak

Optræder der i det hærdede glas såkaldte nikkelsulfid-indeslutninger (NiS) – mikroskopiske blærer, dannet under glasfremstillingen – kan volumenforøgelse ved faseskift i nikkelsulfidet få glasset til at eksplodere i en spontan granulering. Faseskiftet fremmes af høje temperaturer. For at minimere risikoen for spontan granulering varmetestes hærdet glas derfor på fabrikken ved at gennemgå en kontrolleret opvarmnings- og afkølingscyklus (Heat soak – test) iht. DS/EN 14179.

Vejledninger

Glasindustriens vejledning: ”Håndtering og opbevaring af glas og termoruder på byggepladsen” giver råd om korrekt opbevaring, håndtering eller beskyttelse af termoruderne under byggeprocessen bl.a. for at undgå termisk brud. 

”Kort og Godt om Glas og Termoruder ” giver omfattende information om termoruder og bygningsglas inkl. termisk brud.

Personsikkerhed og dimensionering

Krav om personsikkerhed er angivet i BR18:

”Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger”. 

Glas dimensioneres iht. SBi-anvisning 215, 2.udg.: ”Dimensionering af glas i klimaskærmen”: 2018.

Klimalast

Termiske brud bør ikke forveksles med brud efter for høj klimalast i termoruden.

Klimalasten opstår i termorudens hulrum. Trykket fra klimalasten betegnes som ‘det isochore tryk’. Klimalast er trykændringer i termoruders forseglede hulrum, der er forårsaget af ændringer i temperatur og/eller atmosfæretryk i forhold til tidspunktet, hvor termoruden blev forseglet. 

Afvigelser i lufttrykket har betydning, men klimalastens tryk ændres også med solvarme. Kraftig opvarmning kan give for højt tryk, og så revner glasset i et karakteristisk mønster.