Søg
Close this search box.

NY VEJLEDNING OM ELEVATORGLAS

Glas til Elevatorer er underkastet nye krav, bekendtgørelser og standarder. Det spejler en opdateret publikation fra GLASINDUSTRIEN, der har mere på vej

 Af Poul Sabroe

GLASINDUSTRIEN

Public relations

GLASINDUSTRIEN har opdateret sin vejledning om Glas til Elevatorer. Samtidig forberedes flere centrale publikationer om gulvglas, glas og brand samt en gennemgribende fornyelse af vejledningen om værnglas. Den nu gældende vejledning om Glas til Elevatorer – Januar 2018, ser nærmere på en række områder, der siden 2011-udgaven er blevet reguleret og, som er omfattet af nye standarder og nye AT-bekendtgørelser.

Arbejdstilsynet har i forskellige bekendtgørelser om elevatorer og rulletrapper gennemskrevet reglerne:

Bekendtgørelse 1540/2015 om Indretning mv. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer implementerer EU’s elevatordirektiv 2014/33/EU.

Bekendtgørelse 461/2016 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner angiver, hvordan elevatoren mv. til enhver tid skal kunne anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og opfylde alle relevante bestemmelser. Bekendtgørelse 459/2016, som gælder for ikke CE-mærkede anlæg, er også medtaget. Bekendtgørelsen anviser regler for glas i eksisterende anlæg.

Siden 2011 er der også udkommet en række nye standarder, der gælder for elevatorer: Glas i elevatorkonstruktioner vælges iht. DS/EN 81-20:2014: Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Elevatorer til transport af personer og gods – Del 20: Personelevatorer og person-gods-elevatorer og DS/EN 81-50:2014: Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Undersøgelse og prøvning – Del 50: Dimensioneringsregler, beregning, undersøgelse og prøvning af elevatorkomponenter.

-Dertil kommer en række skærpelser af indretningsreglerne, konstaterer formand for teknisk udvalg i GLASINDUSTRIEN, diplomingeniør Carl Axel Lorentzen. I den nu udgåede anvisning var der kun krav til dør i skakt, mens der nu er døre i både stol og skakt. Der er nye krav til spejle i elevatorer, som nu skal være udført af sikkerhedsglas. Elevatorskaktens eventuelle anvendelse af glas skal nu fuldstændigt basere sig på lamineret glas; tidligere kunne hærdet glas bruges, når der ikke var personkontakt. I vejledningen angives desuden specielle glastykkelseskrav til elevatorstolen, dørene og i skakten op til 2,5 m mod færdselsarealer og 3,5 m ved skaktdøre.

Endelig er det vigtigt at notere sig, at alt glas til elevatorer skal være mærket, jf. GLASINDUSTRIENS publikation om Mærkning af Glas. Det er et krav, der ikke stilles til andre laminerede glasløsninger.

Alt glas anvendt i elevatoranlæg skal i henhold til standarderne således være mærket med leverandørens navn og evt. varemærke, glastype og tykkelse. Det gælder for alt glas i stolen, i stol- og skaktdøre og i skakten.

Glas til at gå på

Opdateringen af publikationen Glas til Elevatorer er et eksempel fra en fortløbende række af nye eller opdaterede vejledninger, anvisninger og andre publikationer fra GLASINDUSTRIEN.

Den næste planlagte udgivelse vil adressere emnet Glas til Gulve om glas i bærende konstruktioner som trapper og etageadskillelser: Glas til at gå på.

– Gulvglas bruges stadigt oftere. Det er der flere grunde til: Glasløsninger som gulv eller trappe gør indtryk og leverer et flot bidrag til arkitekturen, glasset fører dagslyset ned gennem bygningen, og løsningerne er robuste og nemme at vedligehold, forklarer Carl Axel Lorentzen.

Publikationen om Gulvglas vil gennemgå opbygningen af trin og gulve med varmeforstærket glas og float i flere laminerede lag med folie; derefter ses nærmere på laster og montage, ligesom skridsikring og brandsikring er vigtige emner i den kommende vejledning.

Brand og glas er i det hele taget et større kompleks af bygningsrelaterede emner, som GLASINDUSTRIEN arbejder på at italesætte. Det sker i forlængelse af reorganiseringen af brandmyndighederne herhjemme med en decentralisering og kompetenceoverførsel til kommunerne.

GLASINDUSTRIEN ønsker i den forbindelse at levere mest mulig viden om brandsikre glasløsninger til brug for både myndigheder og projekterende. Det vil ske i en kommende publikation om Glas & Brand, baseret på en aktualisering og opdatering af Dansk Brandteknisk Instituts kendte Vejledning 37.

Vejledningen ventes klar i slutningen af året.   

Glasværn

Endelig arbejder GLASINDUSTRIEN i samarbejde med sit tekniske udvalg og rådgivervirksomheden Glasfakta på at udarbejde en gennemgribende opdatering af publikationen Glasværn, hvis aktuelle udgave fylder 10 i år. At den har holdt så længe siger noget om lødigheden af anvisningen fra 2008; nu er tiden dog moden til en fornyelse.

Et stort arbejde er i gang, som i sin afsluttende fase også vil engagere de aktive operatører på det danske marked for glasværn og spejle deres praktiske og erfaringsbaserede kommentarer til vejledningen. Erfaringer med glasværn fra de øvrige nordiske lande inddrages også i arbejdet.

Den kommende publikation ventes klar til brug ved indgangen til 2019.