Søg
Close this search box.

GLASVARIANTER OG GLASMONTAGE FIK OPMÆRKSOMHED PÅ TEMADAG

Informative indlæg fulgtes af livlig debat i HUSET i Middelfart, da branchen forsamlede sig til udveksling af nyheder og erfaringer. Glasmontagen var et særligt kapitel

Af Poul Sabroe

Sekretariatschef, GLASINDUSTRIEN 

Montage af glas og facader fik sit helt eget kapitel, da GLASINDUSTRIEN i samarbejde med MOLIO onsdag 26. september havde inviteret til temadag i byggeriets videncenter HUSET i Middelfart. Det skyldes, at netop montagen af klimaskærmen aktuelt præger hele byggeriets forsyningskæde i takt med, at projekterne udfordrer geometrien og afprøver grænser for byggeprojekternes form og struktur.

Ønsker og krav om større individualisering og variation peger i samme retning, hvor man også finder anvendelse af glas til etageadskillelse og glas til dynamisk og varierende solafskærmning.  De emner fik derfor særlig opmærksomhed gennem indlæg fra producenten af løftegrej til byggepladserne, Global Lift Group, hvis direktør Knud Nielsen førte temadagens deltagere gennem en demonstration af de muligheder, som moderne løfteautomatik tilbyder. Fra den kendte glasløfter bevæger udviklingen sig nu i retning af robotmontage med grej, som er i stand til at kante selv jumbo-size facademoduler ind på plads i komplicerede fysiske dimensioner. Automatiseringen er samtidig en nødvendighed for at indfri Arbejdsmiljølovens skærpede begrænsninger af medarbejdernes tunge løft. Det er også motivet for at udvikle nye montagerobotter til indendørs montage. På dagen blev de præsenteret af en førende R&D virksomhed, Wallmo A/S med rødder i forskningsorganisationen Blue Ocean Robotics.  

Programchef Britt Wendelboe forelæser

Demonstrationen af semirobotter til montage skete sammen med entreprenøren Dansk Special Transports afdelingsleder Michael Skouenby og kom som afslutningen på en dag, der tillige havde handlet om sikkerhedsglas i boliger, sikringsglas mod indbrud (ved programchef Britt Wendelboe, TRYGFONDEN), specialglas til elevatorer og glas til dynamisk solafskærmning. Også GLASINDUSTRIENS flittige publikationsvirksomhed var på dagsorden, bl.a. med en gennemgang af en af de nyere udgivelser om Mærkning af Glas, som GLASINDUSTRIENS tekniske udvalgsformand, Carls Axel Lorentzen tog sig af.

Sikkerhedsglas

– Med en solid succes i ryggen her fra vores første, selvstændigt tilrettelagte temadag er den vigtigste lærdom, at vi langt fra er færdige med opgaven om at udbrede viden om glas og

facader. Vi er kun lige begyndt, observerer formand i GLASINDUSTRIEN, Michael Stappert.

Anvendelsen af sikkerhedsglas i boliger er et emne, der kan skabe usikkerhed i projekteringsopgaver, fordi Bygningsreglementets særlige vejledning (§§196-241) underlader at stille krav til netop sikkerhedsglas i boliger. GLASINDUSTRIEN er uenig i, at man kan unddrage sig ansvaret for at reducere antallet af skæreskader fra omgangen med glasvægge, – værn og – døre i hjemmet.

– Vi har derfor udarbejdet anvisningen med anbefalinger om anvendelsen af personsikkerhedsglas i boliger, forklarede teknisk udvalgsformand, diplomingeniør Carl Axel Lorentzen. Find anvisningen på linket her eller under ’Vejledninger og datablade’ her på hjemmesiden.

Om anvendelsen af glas til etageadskillelser sagde teknisk chef hos Deko Loft + Væg P/S, Michael Andersen Thorsted, at den er i hastig fremgang med bygherrers repeterende ønsker om personlige løsninger, optimeret transparens og dagslys i deres bygninger. Til projekteringsarbejdet anvendes bl.a. GLASINDUSTRIENS publikation om ’Gulvglas – glas til at gå på.’ 

Dynamisk glas

Den globale glasforædler, Pilkington, deltog med sin tekniske rådgiver Alexander Mattson for at orientere om dynamisk solafskærmende glas, som gradvist bliver en del af byggeriets nye løsninger.

Alexander Mattson gennemgik de elektrokrome, fotokrome og termokrome løsninger og sagde, at de må forventes at blive en fremadstormende del af bygningernes klimaskærme, når priserne finder et fornuftigt leje.         

Glas til elevatorer blev et helt særligt omdrejningspunkt på dagen, fordi lovgivningen her har udstedt nye direktiver, der har udvirket en gennemgribende opdatering af GLASINDUSTRIENS publikation om emnet.

Elevatorbranchens sekretariatschef, Jan Stiiskjær, orienterede om de nye tiltag og gennemgik branchens særkende sammen med den aktuelle udvikling.

Michael Stappert: – At vi i GLASINDUSTRIEN har en vigtig pligt til at udbrede information og viden, demonstrerer denne temadag tydeligt. Men den viser også, at vi skal videre og især skal bruge kræfter på at nå bredere ud til ikke mindst byggeriets rådgivere!

Teknisk rådgiver, Alexander Mattson, Pilkington AB, forelæser på temadagen 26.9.2018. 

Dagsprogrammet

Glassikre miljøer – Boligen 2018 Carl Axel Lorentzen

Indbrudssikring af Privatboliger TRYGFONDEN Britt Wendelboe

Mærkning af Glas og Glasindustriens Publikationer – Carl Axel Lorentzen

Den dynamiske Solafskærmning – Alexander Matsson

Glas til Elevatorer- Jan Stiiskjær

Glas – og Facademontage på Byggepladsen I Peter Orby BAM-BUS

Semirobotter – Glas og Facademontage på Byggepladsen II