Søg
Close this search box.

CERTIFICERINGSORDNINGER INDLEDER FORMELT SAMARBEJDE

VinduesIndustrien og Glasindustrien indleder nu et samarbejde omkring de to organisationers kvalitetsordninger for ruder, vinduer og yderdøre

Af Poul Sabroe

Mens certificeringsordningerne GS/GTC og DVV fortsætter med at være uafhængige og autonome har de to rakt hånden ud til hinanden i gensidig respekt.

Det sker efter en aftale mellem VinduesIndustrien og Glasindustrien. Aftalen indebærer, at medlemmer af Glasindustrien med produktion af termoruder kan levere til vinduesproducenter i VinduesIndustrien med tilhørsforhold til DVV, Dansk Vindues Verifikation.

Det er dog stadig op til de individuelle producenter at tiltræde aftalen under de betingelser, der er formuleret af VinduesIndustrien i de ’Tekniske Bestemmelser’ for DVV.

Vigtigste forudsætning for aftalen er produktionsteknisk, nemlig et krav om rudens termiske egenskaber, hvis g -, U – og LT-værdier skal anføres sammen med de øvrige rudedata i afstandsprofilet.   

– Termiske data er ikke et krav i Glasindustriens GTC-certificering, som ligger bag GS-mærkningen. Derfor er det vigtigt, at den individuelle producent selv indfrier de særlige betingelser i forbindelse med ordrer til medlemmer af VinduesIndustriens DVV. Glasindustrien har ingen planer om at ændre GTC-certificeringen, understreger foreningens formand, Michael Stappert, Saint-Gobain Nordic & Baltic A/S.

De ruder, der leveres til vinduesproducenter under DVV, skal endvidere overholde en række visuelle kvalitetskriterier, således som de er formuleret i VinduesIndustriens bilag 20 til de Tekniske Bestemmelser for DVV: Visuelle kvalitetsafvigelser i termoruder og glas. I store dele er bilaget overensstemmende med Glasindustriens tilsvarende publikation; en forskel er dog betragtningsafstanden, som er 3 m i Glasindustriens regler, men 2 m i VinduesIndustriens bilag 20.

Vedr. udskiftning af ruder under DDV-garantiordningen skal VinduesIndustriens udskiftningstabel følges, og endelig betales et gebyr for medlemskab af DVV-garantien. Gebyret størrelse aftales nærmere med forsikringsmægleren, som administrerer garantiordningen for VinduesIndustrien.

– VinduesIndustrien godkender Glasindustriens GTC-kvalitetsstyringssystem til ruder, som indgår i DVV-mærkede elementer, når muligheden for at indstemple de termiske egenskaber er blevet en del af GTC-certificeringsgrundlaget. GTC-ordningen vil på lige fod med andre godkendte udenlandske ordninger blive anført på oversigten på DVV-ordningens hjemmeside. Vi vil også udsende et nyhedsbrev herom til vores medlemskreds, oplyser direktør Johny Jensen, VinduesIndustrien.

– I Glasindustrien hilser vi det nye samarbejde meget velkommen. I vores optik er tiden inde til en styrket dialog mellem brancheorganisationerne, så vi kan finde flest mulige fælles interesseområder, hvor vi kan tale med en stemme. Samarbejdet mellem GTC og DVV er sådan et område, lyder det fra Glasindustriens formand, Michael Stappert.