Søg
Close this search box.

BYGGERIETS RÅDGIVERE KLÆDES PÅ MED SIDSTE NYT OM GLAS!

Sikkerhed, sikring, statik og montage er overskrifter, der stiller krav i den kreative proces, når et hus projekteres med glas inde og ude. På en enkelt dag i september er der hjælp at hente

Af Poul Sabroe

Sikkerhedsglas? Betyder det, at alle glassene i en 3-lags energirude skal specificeres som hærdede eller/og laminerede? Og hvor skal sikkerhedsglas i det hele taget foreskrives i en privat bolig?

Med en indbrudsrate på det tredobbelte af fx Sveriges og Hollands skal danske boliger sikres bedre mod indbrud – fx ved at opkvalificere ruder og vinduer. Hvad betyder det for vores projekt?

Eller: Vi skal specificere glas til en ny elevator. Hvilke nye krav er der kommet siden sidst?

Glas er et af tidens mest anvendte byggematerialer, så den slags spørgsmål fylder meget i arkitekters og bygherrers dagligdag.

Nu kan de få både sikre og hurtige besvarelser, som vil opdatere og aktualisere deres paratviden om glassets sikkerhed, sikring, transparens, montageoptioner og om den statiske bæreevne i glas.   

Det sker den 26. september, når GLASINDUSTRIEN og MOLIO kalder sammen til en hel dag, pakket med information om glas.

Rammerne er byggeriets branchehus ’HUSET’ i Middelfart.

– Der er ingen tvivl om, at både byggeriets rådgivere, bygherrerne og de udførende entreprenører generelt er vel orienterede om data for de glas og ruder, der anvendes i ofte imponerende transparente facader. Sagen er bare, at udviklingen går hurtigt, at det er svært at holde sig konstant opdateret om alt hele tiden. Derfor ser vi det som vores opgave at formidle og dele den nyeste viden, som vi har adgang til, siger GLASINDUSTRIENS formand, markedschef hos Saint-Gobain, Michael Stappert.

– Spørgsmål vedr. fx de glas, der bør foreskrives i sikkerhedsruder med tre lag, viser os, at der er behov for at henvise til de relevante kilder, forklarer teknisk udvalgsformand i GLASINDUSTRIEN, diplomingeniør i Glasfakta, Carl Axel Lorentzen.

Når tvivlen opstår, kan der fx hentes svar i Bygningsreglementets nye vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger, hvor man i et afsnit (3.0.9) kan læse, at der ikke er behov for sikkerhedsglas i det midterste lag, hvis det er beskyttet af lamineret sikkerhedsglas på en eller begge sider af en 3-lags rude. Hvis glasset ikke er lamineret, bør risikoen ved anvendelse af almindeligt glas i det midterste lag vurderes i hvert enkelt tilfælde. I børneinstitutioner og lignende skal det overvejes i stedet at bruge lamineret sikkerhedsglas på en eller begge sider.

Hvor der i ovenlysvinduer og glastage med 3-lags termoruder anvendes lamineret sikkerhedsglas i det nederste lag glas i ruden, er der normalt ikke behov for sikkerhedsglas i de øvrige lag, med mindre der foreligger særlige forhold.

– Men den information er ikke alle opdateret på, måske også fordi den politiske proces omkring vejledningen om glas tog rigtig lang tid. Her i dette forår har GLASINDUSTRIEN udgivet sin egen publikation om glassikre miljøer, og den vil blive grundigt belyst på temadagen, understreger Carl Axel Lorentzen.

Tilsvarende problematik findes omkring et emne som sikringsglas til forebyggelse af indbrud i ikke mindst privatboliger. Danmark har en statistik, der viser tre gange så mange indbrud i privatboliger som i sammenlignelige lande.

– Det påvirker danskernes tryghed og livskvalitet i negativ retning. Derfor skal vi gøre noget ved det, siger Trygfonden, som nu sammen med Det kriminalpræventive Råd, Bolius og Realdania har søsat en kampagne for at opgradere sikkerheden i private hjem.

– Fx er et af de mest effektive og veldokumenterede midler mod indbrud bedre sikring af vinduer og døre, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg, lyder det fra Trygfonden.

– Det støtter vi helhjertet, siger Michael Stappert, GLASINDUSTRIEN. Derfor vil sikring af døre og vinduer også være et emne på temadagen. Vi ved, at emnet sikring i disse lidt udfordrende tider ligger et flertal af byggebranchens aktører på sinde, så det er ganske betids at få mulighederne repeteret, tilføjer Michael Stappert. Ikke mindst rådgiverne, der befinder sig i designprocessens begyndelse, kan glæde sig til at lære mere om sikring samt om sikringsglas og – vinduer.

Af samme grund er GLASINDUSTRIEN også i færd med at opdatere sine publikationer ’Sikringsglas i privatboliger’ og ’Glasbeskrivelser’, så de spejler de igangværende bestræbelser og forholdsregler. Blandt andet vil det britiske flagskibsprojekt Secured by Design nu blive integreret i den opdatering, der er på vej.

Secured by Design bygger på den vision, at man med det korrekte design af bygningen kan sikre sig optimalt mod kriminalitet og indbrud.

Det hele rulles ud på GLASINDUSTRIENS temadag ’Sidste Nyt om Glas’ den 26. september 2018 i HUSET i Middelfart.

Dagen begynder med registrering kl. 9:30!   

Tilmelding her!