Glasværn

Du er velkommen til at linke til Glasindustriens publikationer fra din hjemmeside. Vi sørger for, at det altid er den seneste udgave af hver publikation, der ligger på glasindustrien.org. Det er derimod ikke tilladt at lægge Glasindustriens publikationer på andre hjemmesider.

Publikationen om Glasværn henviser til BR08. I tilknytning til publikationen finder du et notat, som beskriver, at publikationen fortsat har gyldighed til trods for, bygningsreglementet er blevet opdateret og fornyet siden 2008.