Byggeloven

 

 

Byggeloven er den grundlæggende lov inden for byggeri. Den har til formål bl.a. at sikre en tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende i det danske byggeri. Med hjemmel i byggeloven udfærdiger By- og Boligministeren et bygningsreglement. Læs mere på retsinformation.dk eller i dokumentet nedenfor.